Parc Prehistòric de les Coves del Toll

La Cova del Toll

38 milions d’anys enrere la zona que avui ocupa el municipi de Moià estava submergida sota les aigües d’un mar interior. Aquest estava replet de tota mena de vida submarina però, sobretot, de grans barreres d’esculls coral·lins.

La desaparició d’aquest mar, milions d’anys després, provocà la fossilització de l’escull donant pas a la roca que dona forma a la Cova del Toll. Serà la filtració d’aigua de pluja la que formi l’entramat d’avencs, galeries i sales al llarg dels 1.148 metres que formen el seu interior.

La cova esdevingué doncs el refugi d’animals prehistòrics com l’os de les cavernes, la hiena de les cavernes o el lleó de les cavernes; tot i que també formarà part d’un entorn ple de vida, amb grans animals com cavalls salvatges o rinoceronts llanuts. Aquest fet farà que acabi guanyant-se el sobrenom del ‘Palau de la Fauna Quaternària’.

Possible aspecte de la Cova del Toll durant el Neolític (Il·lustració: ICRA art)

Tot i això, serien també els nostres avantpassats qui la començaren a utilitzar com a llar ara fa 6000 anys, durant el Neolític. Aquesta ocupació s’estendrà fins a l’Edat del Bronze, moment en què la cova quedarà taponada a causa d’una esllavissada i, per tant, oblidada durant els milers d’anys següents. Però gràcies a les exploracions d’alguns espeleòlegs a partir del 1948 la cova acabarà essent redescoberta l’any 1952, culminant el 1954 amb l’obertura de l’entrada perduda.

Endinsa’t en les galeries de la Cova del Toll a través d’un recorregut en 360º fent clic aquí.

La Cova de les Toixoneres o Teixoneres

El gran escull coral·lí fossilitzat que forma la Cova del Toll també és el causant de la formació de la roca de la Cova de les Toixoneres. En la mateixa línia, va ser l’aigua de la pluja la que a poc a poc va obrir la cavitat amb el pas del temps.

Si bé aquí trobem les restes d’animals prehistòrics com els ossos de les cavernes, les hienes de les cavernes, els llops o els mamuts entre d’altres, també trobem les d’alguns dels nostres avantpassats. Aquests són les dels Neandertals, qui ocuparen la cova durant el Paleolític de forma intermitent des de fa més de 200.000 anys fins a la seva desaparició ara fa uns 35.000 anys.

Possible aspecte de la Cova de les Teixoneres ocupada pels Neandertals durant el Paleolític (Il·lustració: ICRA art)

Destaquen sobretot restes com la dent i part del crani d’un individu infantil d’Homo neanderthalensis. Des del 2003 la cova l’estudia l’IPHES, qui també treballa en jaciments com l’Abric Romaní a Capellades o la Serra d’Atapuerca a Burgos. Cada estiu un grup d’arqueòlegs i arqueòlogues duen a terme noves excavacions per continuar apropant-nos a aquests avantpassats.

Les últimes troballes, el juny del 2023, són del quart individu Neandertal que apareix a la cova. Concretament, dos fragments d’occipital d’un individu jove de fa 52.000 anys, i que destaquen per la presència de marques de tall en la superfície d’alguns d’aquests ossos. Aquest fet ha sigut interpretat com el resultat d’activitats relacionades amb el canibalisme i que, tot i no ser el primer cas documentat de canibalisme entre els neandertals, sí que és el primer identificat a Catalunya.

L'IPHES durant una de les campanyes d'excavació a la Cova de les Teixoneres (Fotografia: IPHES)

Endinsa’t en les galeries de la Cova de les Teixoneres a través d’un recorregut en 360º fent clic aquí.

Les Covetes i el Torrent del Mal

Les Covetes són petites cavitats superficials i de poc recorregut que serveixen com a caus d’animals, principalment toixons i guineus. Aquestes covetes s’han prospectat i no s’han trobat restes arqueològiques ni paleontològiques.

Algunes de les cavitats de Les Covetes

El Torrent del Mal és un afluent de capçalera del riu Llobregat que recorre de nord a sud el Parc Prehistòric de les Coves del Toll. Funciona com els torrents mediterranis, majoritàriament viu períodes amb la llera seca, però s’activa en èpoques de pluja o nevades.

Al costat del torrent s’ha desenvolupat un ric ecosistema de ribera on podem trobar diferents espècies animals, vegetals i macroinvertebrats. Entre aquests arbres com el pollancre i l’àlber, o fauna com la salamandra, el gripau o el blauet.

El poblat prehistòric

Al Parc Prehistòric trobaràs les rèpliques de quatre cabanes neolítiques diferents, totes elles pertanyents a comunitats sedentàries. En la seva construcció s’han fet servir materials de proximitat recollits al bosc que circumda les Coves del Toll. Cadascuna es presenta com una resposta arquitectònica específica a les diferents necessitats generades pels seus emplaçaments d’origen o les condicions ambientals i climatològiques.

Previous slide
Next slide