QR CALCOLÍTIC-E.BRONZE

Exposició permanent Museu Arqueològic

QR Glossari de les peces que estan exposades a l’exposició permanent del Museu Arqueològic de Moià sobre el Calcolític-Edat de Bronze procedents del jaciment prehistòric de les Coves del Toll.

V17- CALCOLÍTIC-EDAT DE BRONZE

JACIMENT: COVES DEL TOLL, MOIÀ

1. CRANI BRAQUICEFAL. Crani que es va trobar a les Coves del Toll en la campanya arqueològica de 1985. El crani es troba sencer amb mandíbula i segons Dr Campillo (Campillo, 1985) pertany a un individu masculí d’uns 40 anys i 1,61m d’alçada i per la morfologia del crani braquimorf corba-occipital, la tipologia robusta de les restes i l’alçada moderada es pot determinar que pertany a la tipologia alpina característica del centre d’Europa i que es diferencia dels enterraments neolítics de morfologia més esvelta.

2. AGULLA DE CAP DISCOIDAL. Agulla de bronze de cap discoidal pla format per una làmina fina i plana decorada amb copets fets amb la tècnica del repussament amb la tija situada en el mateix pla que el cap i que es troba perforada transversalment. L’agulla està composta per: 85% de bronze, 13% d’estany i 1,2% d’arsènic (Rovira et Alii, 1997).La seva tipologia és inhabitual a la Península Ibèrica i a Catalunya i freqüent a la cultura d’Únetice (Txèquia). Inicialment aquestes agulles portaven un fil metàl·lic que partia del rínxol i s’embolicava a la tija assegurant que el fermall no caigués i quedés ben subjecte. Eren emprades exclusivament com a ornaments indicadors d’estatus (Petit, 1985). Està associada a l’individu alpí (núm.1) ja que va sortir al costat d’aquest en l’excavació d’urgència que es va realitzar a les Coves del Toll però no es poden relacionar amb total seguretat perquè aquestes agulles en el territoris originals pertanyen exclusivament a l’aixovar femení.

3. PUNYAL DE REBLONS. Fulla triangular de bronze sense nervi central, de base en arc amb dos perforacions i dos reblons conservats. No conserva el mànec. La composició del punyal és: 85,55% de coure i 11.60% d’estany (Rovira et Alii, 1997).Va ser trobat a un nivell superior de l’entrada de les Coves del Toll el 30/10/1954.

4. LINGOT DE BRONZE. Peces o aliatges que s’obtenen per l’emmotllament, de formes molt variades. Serveixen per portar de forma més còmoda el metall pur per, posteriorment, tornar a fondre’l per produir peces de metall. A la cova del Toll no s’han trobat ni motlles ni vasos de gresol i és per això que no es pot dir amb seguretat que es tracti de metal·lúrgia local.Les composicions dels dos lingots de bronze són: un 83,08% de coure, 12,83% d’estany i 2,342 d’argent i l’altre 84,92 de coure, 12,48% d’estany i 1,0 d’argent (Rovira et Alii, 1997).

5. PUNXÓ DE BRONZE. Els punxons són uns dels elements més abundants dins de la prehistòria peninsular destinats a un ús personal o funerari. La seva cronologia és àmplia i es troben des del Calcolític (Edat del Coure) fins l’Edat del Bronze. La composició del punxó de secció quadrada i de forma conservada una mica biapuntada és 89,2%Cu i 9,904% Sn.

6. CERÀMICA DECORADA AMB CORDONS PSEUDODIGITATS I UNGULATS. La ceràmica és el bloc més nombrós de materials arqueològics trobats a la Cova del Toll. Els fragments ceràmics 6. són fets a mà i formen part del conjunt ceràmic de tamany mitjà-gran, amb parets gruixudes, pasta grollera i oxidant, de cocció irregular i amb decoracions de cordons impresos pseudodigitats i ungulats. La ceràmica té funcions tèrmiques i mecàniques i quan al seu ús, estaria centrat en l’emmagatzematge, vaixella de taula i/o cuina o bé com a contenidor funerari. Aquest tipus de ceràmica es pot situar en el Bronze Antic.

7. VASOS DE CARENA ALTA. La ceràmica és el bloc més nombrós de materials arqueològics trobats a la Cova del Toll. Els fragments ceràmics i la reconstrucció ceràmica 7. són fets a mà i formen part del conjunt ceràmic de tamany mitjà i petit amb parets més fines, pasta més depurada, superfícies més acurades, de cocció regular i reductora i en alguns casos oxidant amb una capa reductora. La carena, de vegades molt marcada, separa els dos cossos cònics i la base és plana. En els exemples exposats la decoració és de parets llises i les nanses arranquen de la vora sovint exvasada i plana. La ceràmica té funcions tèrmiques i mecàniques i quan al seu ús, estaria centrat en l’emmagatzematge, vaixella de taula i/o cuina o bé com a contenidor funerari. Aquest tipus de ceràmica de carena alta es pot situar en el Bronze Antic.

8. CERÀMICA CAMPANIFORME. La ceràmica és el bloc més nombrós de materials arqueològics trobats a la Cova del Toll. La cultura campaniforme es caracteritza per una tipus de vas amb forma de campana invertida i amb una decoració característica geomètrica incisa. La seva presència a la cova -val a dir, puntual- està relacionada amb la difusió de la metal·lúrgia del coure i és per això que aquest tipus de ceràmica s’associa a grups locals del neolític final i Calcolític.Els fragments ceràmics 8. de recipients mitjans, són fets a mà i formen part del conjunt ceràmic amb parets més fines i pasta més depurada, de cocció oxidant i decoració amb línies horitzontals incises i impreses amb temes geomètrics.La ceràmica té funcions tèrmiques i mecàniques i quan al seu ús aquest estaria centrat en l’emmagatzematge, domèstic i associat al món funerari, als botons de perforació en V i als punyals de llengüeta.

Imatges 2. Agulla discoidalDeja un comentario