Coves del Tollcoves del toll               

                                       

COVES DEL TOLL VISITES PARTICULARS ACTIVITATS ESCOLARS GRUPS LA BOTIGA MUSEU ARQUEOLOGIC MUSEU RAFAEL CASANOVA ARXIU HISTORIC FONS DEL MUSEU NOTICIES AGENDA D'ACTIVITATS ENLLAÇOS
ARXIU HISTÒRIC DE MOIÀ

Història i documentació de l'arxiu

L’arxiu Històric de Moià va formar-se l’any 1936, moment en que varen ser dipositats a Can Casanova documents de diverses procedències per preservar-los de la destrucció dels primers moments de la guerra civil.

El conjunt més important de documentació són els fons notarials del terme de Moià amb un abast cronològic dels segles XIII al XVII, un conjunt de gairebé 1200 pergamins (segles XI – XVIII) i els fons de l’antiga Comunitat de Preveres de l’església de Moià (segles XV – XX).

Desgraciadament gairebé tota la documentació municipal i de l’administració de l’antiga Sotsvegueria del Moianès va ser destruïda el 1839 en l’incendi que patí la vila de Moià a mans de les forces carlines. Bona part de la documentació parroquial també va resultar destruïda en aquell moment.

Actualment l’Arxiu custodia una part del fons de l’Ajuntament de Moià (1840 – 1975) així com diversos fons de particulars, empreses, institucions i entitats moianeses. A més hi ha un fons de publicacions locals format actualment per 52 capçaleres i un fons fotogràfics que es troba en procés de digitalització i que s’amplia constantment.

Pregunta-ho a l'arxiver.

L'arxiver de l'arxiu històric

 L’Arxiu Històric de Moià es troba situat a la planta baixa de la Casa Natal de Rafel Casanova (Carrer Rafel Casanova, 8).

El responsable de l’Arxiu Ús el Sr. Ramon Tarter i Fonts. Per poder consultar l'arxiu caldrÓ concertar la visita telef˛nicament al tel. 93.8300000 en horari d'oficines.

Pots preguntar-l’hi qualsevol cosa relacionada amb el món de l’arxiu, l’arxiu històric, la seva feina, la història i documentació, etc.

Envia'm un correu-e

Quadre de fons

Història i documentació de Moià

Fons de l’Administració Local

Fons de l’Administració Reial i Senyorial

Fons Notarials

Fons Judicials

Fons d’Institucions

Fons religiosos

Fons d’Associacions i Fundacions

Fons d’empreses

Fons patrimonials

Fons personals

Col·leccions

Hemeroteca

Biblioteca

Més informació

Valid XHTML 1.0 Transitional