Coves del Tollcoves del toll               

                                       

COVES DEL TOLL VISITES PARTICULARS ACTIVITATS ESCOLARS GRUPS LA BOTIGA MUSEU ARQUEOLOGIC MUSEU RAFAEL CASANOVA ARXIU HISTORIC FONS DEL MUSEU NOTICIES AGENDA D'ACTIVITATS ENLLAÇOS
FONS DEL MUSEU

2020

 

RESTAUREM LA PEÇA MMO08179

Els procesos de restauració de patrimoni es donen en tots els museus del món i depenen com sempre, de les possibilitats dels equipaments que els custodien.

Enguany s'ha començat la primera fase de la restauració de l'enterrament MMO08179 provinent del jaciment de les Coves del Toll gràcies a una subvenció de la XML de la Diputació de Barcelona. La intervenció  en aquesta fase, realitzada per una restauradora arqueològica consistirà en alliberar l'esquelet neolític (5000aC aprox) del llit de guix en el que es va dipositar als anys 70 i consolidació i enganxats de fragments.

Les restes s'hauran d'excavar amb el sistema semblant al de l'excavació arqueològica per poder extraure-les amb la mínima pèrdua possible i a mida que això sigui possible s'hauran d'anar consolidant per deixar-les estables i preparades per a la següent fase de restauració.

 

Ubicació de l'enterrament a l'exposició permanent del Museu de Moià abans de l'inici de la restauració.Gener 2020

 

2018

 

RESTAUREM LA PEÇA MMO08496

 

El Museu de Moià ha pogut restaurar una de les peces emblemàtiques de la seva colecció arqueologica, la MMO08496, gràcies a una subvenció de la XML de la Diputació de Barcelona. La intervenció de llarga durada, realitzada per una restauradora arqueològica, ha consistit en alliberar l'esquelet neolític (5000aC aprox) provinent de les Coves del Toll de Moià conegut com a IAIA, del llit de guix en el que es va dipositar als anys 70, consolidar-ho i restaurar-ho per millorar la seva conservació i per poder ser presentat a la sala de l'exposició permanent del Museu.

Les tasques de restauració s'han realitzat durant un any i han suposat una feina necessitada de temps degut a la seva complicació. L'esquelet ha hagut de ser excavat del guix amb un mètode similar al que s'utilitza en arqueologia, al mateix temps que s'han hagut de consolidar les restes i posteriorment restaurar-les basant-nos sempre en el criteri arqueològic.

Un cop feta la restauració, la inhumació ha estat retornada a la sala permanent on el visitant del museu pot observar les restes que s'han conservat i que s'han presentat respectant la forma original en la que es va trobar a la cova l'any 1954 i que també es va respectar al ser dipositada al llit de guix.
 

 

Abans i després de la restauració.

 

 

L'actualitat del fons del museu

 

Museu història de Moià

Moià gaudeix d'una gran riquesa patrimonial. Al Museu Municipal hi ha una important col·lecció fotogràfica, etnològica, pictòrica, escultòrica, arqueològica i paleontològica que ens recorda la importància de la vila des d'època Prehistòrica a la Contemporània.
Una petita part d'aquestes col·leccions està exposada a les sales permanents de l'edifici Casa-Natal de Rafael Casanova i la majoria es troba a les reserves del Museu Municipal.

Enguany, gràcies a la realització de la catalogació en curs del fons del Museu es calcula que hi ha un  nombre aproximat  entorn a les 50.000 peces, incloent-hi les col·leccions Arqueològica i Paleontològica.

 

Museu història de Moià Museu història de Moià Museu història de Moià Museu història de Moià

Cal destacar

History museum in Moia, near Barcelona

Cal destacar la col·lecció Arqueològica i Paleontològica del Museu Municipal de Moià.
Les restes de fauna del Quaternari trobades a les Coves del Toll són una de les més importants d'Europa i en especial les restes d'ós de les cavernes fent d'aquest jaciment el més important a nivell de la península en restes d'aquest animal.

Cal esmentar també la importància de restes d'època Neolítica i del Bronze  d'hàbitat  i zona d'enterament a la cova del Toll i les últimes troballes òssies d'homo neandertal a la cova de les Toixoneres en el mateix complex càrstic. Del període Epípaleolític destacar el jaciment veí de la Bauma del Gai, exahurit el 2015, en mateix municipi.

Museu història de Moià Museu història de Moià Museu història de Moià

També...

Museu casa Natal  Moià

 

Pregunta-ho a la restauradora

       

Vols saber com es conserven i restauren les peces arqueològiques? Pregunta-ho!

Envia'm un correu-e

Formulari de consulta del museu

Valid XHTML 1.0 Transitional